Skip to main content

Podmienky používania služby Email Marketér

1. Úvod

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťah medzi klientom (ďalej len „klient“) a poskytovateľom e-mailovej služby (ďalej len „poskytovateľ“). Tieto Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi klientom a poskytovateľom.

Poskytovateľ

SÁM SEBE PÁN, s.r.o.
A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza
IČO: 47411210
IČ DPH (EU VAT): SK2023858144

Email: info@emailmarketer.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 28867/R.

2. Definície

a) E-mailová služba – služba poskytovaná poskytovateľom, ktorá umožňuje klientovi posielať e-maily svojim kontaktom.
b) Kontakt – e-mailová adresa alebo iné informácie o osobe, ktorá má byť klientom kontaktovaná prostredníctvom e-mailovej služby.
c) Kampane – séria e-mailových správ, ktoré sú posielané kontaktom prostredníctvom e-mailovej služby.

3. Poskytovanie služby

Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie e-mailovej služby klientovi na základe objednávky predplatného. Klient môže používať e-mailovú službu na posielanie kampaní svojim kontaktom.

4. Zodpovednosť za obsah e-mailov

Klient je zodpovedný za obsah e-mailov, ktoré posiela prostredníctvom e-mailovej služby.

Klient sa zaväzuje, že nebude posielať nevyžiadaný alebo nežiaduci obsah (spam) a že bude rešpektovať všetky platné zákony a regulačné predpisy týkajúce sa posielania e-mailov (GDPR a ďalšie).

Poskytovateľ má právo požiadať Klienta o preukázanie zákonného získania emailových adries, na ktoré Klient plánuje odoslať, alebo už odoslal marketingové emaily. Toto opatrenie slúži na ochranu nášho systému pred možným zneužitím alebo podvodom, a zároveň pomáha chrániť prijímateľov emailových kampaní odoslaných cez Email Marketéra.

5. Zodpovednosť za kvalitu emailových zoznamov

Klient sa zaväzuje, že bude pre svoje emailové kampane kontrolovať počet nahlásení ako spam a počet neprijatých emailov (bounce rate). Vysoký bounce rate je známkou spamovania, resp. nízkej kvality emailových adries v zozname (ako sa často stáva napríklad pri kupovaní emailových adries).

Spamovanie, resp. používanie kupovaných emailových adries v Email Marketéri nie je povolené, pretože ide proti európskemu nariadeniu GDPR a slovenským zákonom na ochranu osobných údajov fyzických osôb.

Dlhodobo vysoké hodnoty bounce rate a nahlásení spamu budú mať za následok, že účet Klienta v Email Marketéri bude zrušený.

6. Použitie e-mailovej adresy a e-mailového podpisu

Klient nie je povolený prezentovať sa ako iný odosielateľ. Môže posielať e-maily len z e-mailových adries na doméne, ktorá bola zaregistrovaná pri objednávke služby Email Marketér. Podpis v e-maile musí zodpovedať spoločnosti, ktorá vlastní doménu, na ktorej sa Email Marketér používa.

7. Zrušenie služby

Klient má právo zrušiť svoju službu kedykoľvek bez udania dôvodu. Zrušenie služby musí byť oznámené prostredníctvom e-mailu na adresu poskytovateľa. Poskytovateľ bezodkladne zruší predplatné klientovi tak, aby po skončení predplateného obdobia klientovi nebola z karty strhnutá ďalšia platba. Poskytovateľ po zrušení služby nebude účtovať žiadne ďalšie poplatky. Už uhradené predplatné sa nevracia.

Poskytovateľ má právo klientovi zrušiť službu v prípade, že klient nesúhlasí s novými Všeobecnými podmenkami používania služby a v prípade, že klient porušuje Všeobecné podmienky používania služby (predovšetkým body 4 a 5). Už uhradené predplatné sa nevracia.

8. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ bude zachovávať všetky relevantné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a bude postupovať v súlade s týmito predpismi pri spracúvaní osobných údajov klienta a jeho kontaktov.

9. Zmeny Všeobecných podmienok

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné podmienky na základe vlastného uváženia. Po zmene Všeobecných podmienok budú klienti upozornení e-mailom. Ak klienti s novými podmienkami nebudú súhlasiť, majú právo rozhodnúť sa prestať službu používať. Pokračovanie v používaní služby po zmene Všeobecných podmienok sa považuje za súhlas s týmito zmenami.

Dátum poslednej aktualizácie: 20.3.2023